การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ใบสั่งจ้างเลขที่ 133/2567

28 ก.พ. 2567

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 ก.พ. 2567

ใบสั่งจ้างเลขที่ 134/2567

28 ก.พ. 2567

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 ก.พ. 2567

ใบสั่งซื้อเลขที่ 131/2567

27 ก.พ. 2567

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อหมึกพิมพ์

27 ก.พ. 2567

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล

27 ก.พ. 2567

ใบสั่งซื้อเลขที่ 130/2567

27 ก.พ. 2567

ใบสั่งจ้างเลขที่ 132/2567

27 ก.พ. 2567