การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21 มี.ค. 2567

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อน้ำดื่ม

21 มี.ค. 2567

ใบสั่งซื้อเลขที่ 164/2567

21 มี.ค. 2567

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567

21 มี.ค. 2567

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20 มี.ค. 2567

ใบสั่งจ้างเลขที่ 161/2567

20 มี.ค. 2567

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ

20 มี.ค. 2567

ใบสั่งจ้างเลขที่ 160/2567

20 มี.ค. 2567

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

20 มี.ค. 2567