การแสดงผล

+
-

ประกาศกองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการ

3 ก.ค. 2566 00:00:00

...
ประกาศกองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการ จำนวน 2 เรื่อง ดังนี้
1. ชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
2. ชมเชยการมีส่วนร่วมในการพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ
อาจเป็นภาพวาดรูป ข้อความ

ไฟล์แนบ :