การแสดงผล

+
-

การประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างโครงการยกระดับการพัฒนาทักษะแรงงานด้านบริบาล (ผู้ดูแลผู้สูงอายุ) เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและรอบรัสังคมผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2/2566

6 มิ.ย. 2566 16:02:19

...
6 มิ.ย. 2566 เวลา 09.00 น. นายสุทธิพงษ์ โกศลวิริยะกิจ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างโครงการยกระดับการพัฒนาทักษะแรงงานด้านบริบาล (ผู้ดูแลผู้สูงอายุ) เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและรอบรัสังคมผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2/2566