การแสดงผล

+
-

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างประดับตกแต่งอาคารและสถานที่ เนื่องในโอากาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24 พ.ค. 2566

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างประดับตกแต่งอาคารและสถานที่ เนื่องในโอากาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไฟล์แนบ :ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างประดับตกแต่งอาคารและสถานที่