การแสดงผล

+
-

ประชุมหารือจัดทำร่างโครงการยกระดับการพัฒนาทักษะแรงงานด้านการบริบาล (ผู้ดูแลผู้สูงอายุ) ปีงบ พ.ศ. 2566

28 เม.ย. 2566 15:25:19

...
28 เม.ย.66 เวลา 09:00 น. นางพลาพร รัตนปริคณน์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการ เป็นประธานการประชุมหารือจัดทำร่างโครงการยกระดับการพัฒนาทักษะแรงงานด้านการบริบาล (ผู้ดูแลผู้สูงอายุ) เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและรองรับสังคมผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุม 601 ชั้น 6 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 
โครงการดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะแรงงานด้านการบริบาล แก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานสาขานี้ และส่งเสริมการจัดส่งแรงงานสู่ตลาดแรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ