การแสดงผล

+
-

รองไพลิน พร้อมด้วยคณะ มอบวุฒิบัตร และเครื่องมือประกอบอาชีพโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0@บึงกาฬ

26 เม.ย. 2566 13:56:45

...

25 เมษายน 2566 นางสาวไพลิน จินดามณีพร รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มอบวุฒิบัตร และเครื่องมือประกอบอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 (Gig Worker) ประเภทการฝึกยกระดับฝีมือ หลักสูตรการตัดเย็บเสื้อผ้าระยะเวลา 30 ชั่วโมง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ