การแสดงผล

+
-

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างประชาสัมพันธ์โครงการมหกรรม Skill Expo Thailand 2022 ทางสื่อโทรทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 ก.ย. 2565

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างประชาสัมพันธ์โครงการมหกรรม Skill Expo Thailand 2022 ทางสื่อโทรทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไฟล์แนบ :ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก