การแสดงผล

+
-

การดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมของกองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป้าหมายที่ 4 Read for the Blind อ่านหนังสือเพื่อน้องผู้พิการทางสายตา

12 มิ.ย. 2567 00:00:00

...

กิจกรรม อ่านหนังสือที่จัดทำให้ความรู้เกี่ยวกับภารกิจของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

และประชาสัมพันธ์งานของกระทรวงแรงงานที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 – 30 มิถุนายน 2567

ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์อย่าง JOB EXPO THAILAND 2024

ไฟล์แนบ :PowerPoint (Read for the Blind อ่านหนังสือเพื่อน้องผู้พิการทางสายตา)

ไฟล์แนบ :Clip PR (Read for the Blind อ่านหนังสือเพื่อน้องผู้พิการทางสายตา)