การแสดงผล

+
-

การดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมของกองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป้าหมายที่ 1 เรียนรู้จากคำพ่อสอนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

11 มิ.ย. 2567 00:00:00

...
เรียนรู้จากคำพ่อสอนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ การสะท้อนภาพความสำเร็จของการพัฒนาศักยภาพแรงงานอิสระ (Gig worker) ให้ได้รับโอกาสในการประกอบอาชีพและมีรายได้ที่ยั่งยืน
 
 
 
Link PPT :

ไฟล์แนบ :Clip PR (เรียนรู้ตามคำพ่อสอนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน)