การแสดงผล

+
-

กรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมจัดบูธกิจกรรมเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันแห่งครอบครัว ประจำปี 2567

5 เม.ย. 2567 15:16:11

...

วันที่ 5 เมษายน 2567 นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานมอบหมายให้กองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการ ร่วมกับกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์จัดบูธกิจกรรมเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันแห่งครอบครัว ประจำปี 2567 เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และการพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่ผู้สูงอายุ ณ ห้องวายุภักษ์แกรนด์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทารา ไลฟ์ ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานในพิธีเปิดงานดังกล่าว