การแสดงผล

+
-

ประกาศรับสมัคร รุ่นที่ 4 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

3 เม.ย. 2567 00:00:00

...
กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกำหนดเปิดฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
โดยมีเป้าหมายการฝึกอบรมแรงงานใหม่ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีทุกสาขา
ประกาศรับสมัคร รุ่นที่ 4 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2567 จำนวน 50 คน
เริ่มการฝึกอบรมภาคทฤษฏี ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม – 28 มิถุนายน 2567
และภาคปฏิบัติ (ฝึกงาน) ในสถานประกอบกิจการ ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2567
เข้ารับการฝึกอบรมฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
==============================