การแสดงผล

+
-

ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง สัญญาสัญญาจ้างจัดงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ เทิดทูน “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”

27 ก.พ. 2567

ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง สัญญาสัญญาจ้างจัดงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  ประจำปี ๒๕๖๗  เทิดทูน “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”

ไฟล์แนบ :ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง สัญญาสัญญาจ้างจัดงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ เทิดทูน “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”