การแสดงผล

+
-

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน รับมอบผ้าจากสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์

23 ก.พ. 2567 16:18:29

...
23 ก.พ. 2567 เวลา 09.30 น. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน รับมอบผ้าจากนางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ภายใต้โครงการ “เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล ประจำปี 2567” นอกจากนี้ยังมีนายอารี ไกรนรา เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้บริหารสังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และคณะสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมงานด้วย ณ ห้องจัตุมงคล ชั้น 6 กระทรวงแรงงาน
โดยกระทรวงแรงงาน จะส่งมอบผ้าม้วน และวัสดุอุปกรณ์เหล่านี้ให้แก่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อส่งต่อให้แก่ 4 จังหวัดนำร่อง ได้แก่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน, จังหวัดอุดรธานี, จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดนราธิวาส นำไปใช้ประโยชน์ด้านการฝึกอบรมให้แก่กลุ่มสตรี ตามโครงการพัฒนาฝีมือแรงงานสตรี เพื่อยกระดับศักยภาพวัยแรงงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานต่อไป