ไทย

การแสดงผล.

+
-

คลังความรู้

ลำดับ ไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1 4.File_การศึกษาการจัดทำคูปองฝึกอาชีพ.pdf 44
2 กิจกรรมเผยแพร่เอกสารราชการ.mp4 143
3 Presentation1.pptx 167
4 กิจกรรมเผยแพร่เอกสารราชการ.pdf 147
5 วารสาร DSD e-book เล่ม 50.png 344
6 4 ทักษะในการเป็นนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลเชิงพื้นที่.jpg 742
7 10 อันดับเทรนด์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมการเกษตร ปี 2022.jpg 1145
8 แผนผังโครงสร้างหน่วยงาน.pptx 690
9 แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 – 2565) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน.pdf 677
10 เทรนด์ IOT.png 1303
11 แรงขับเคลื่อนประเทศไทย 2022.png 751
12 เทรนด์การค้าสู่ METAVERSE.png 849