การแสดงผล

+
-

Green Cooling Initiative (GCI) III

     

กรมพัฒนาฝีมือแรงงานมีความร่วมมือกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ)

ในการดำเนินโครงการ Green Cooling Initiative (GCI) III

            เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับสารทำความเย็นธรรมชาติ และผลกระทบของสารทำความเย็นกลุ่ม HCFC ซึ่งทำลายชั้นบรรยากาศโลก และวาระที่ประเทศจะเลิกการใช้สารทำความเย็นกลุ่ม HCFC ภายในปี พ.ศ. 2573 สถาบันพัฒนาบุคลากรการเชื่อม    ขอเชิญเข้ารับชมวิดีโอ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ไปด้วยกัน คลิกที่รูปด้านบน