การแสดงผล

+
-

รับสมัครวิทยากร

ประกาศรับสมัครบุคลากรเป็นวิทยากร !!
สำหรับบุคคลภายนอกที่มีความสนใจ เป็นวิทยากรดำเนินการสอน หลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน ยกระดับฝีมือแรงงาน และหลักสูตรอาชีพเสริม
คลิกเพื่อสมัคร https://forms.gle/CgaZtpVi7TdaVW8M6
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 30 พฤศจิกายน 2564
สอบคัดเลือก 2 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น.
ประกาศผลการคัดเลือก 7 ธันวาคม 2564
สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกให้มารายงานตัวในวันที่ 13 ธันวาคม 2564 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติ่มได้ที่ 055-428043 - 104