การแสดงผล

+
-

รับสมัครฝึกอบรม ยกระดับฝีมือแรงงาน

??????ประกาศ !!! เปิดรับสมัครฝึกอบรม ยกระดับฝีมือแรงงาน ?เรียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย?
1.เทคนิคการสอนงาน 30 ชม. https://forms.gle/CkewjR2e2HMZkU9m6
2.มาตรฐานการปฏิบัติงานบนที่สูง 30 ชม. https://forms.gle/6jpjqfknyRCSsviG7
3.ผู้บังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน (Drone) เพื่อการเกษตร 18 ชม. https://forms.gle/VAXE77DViFkTpQmw9
4.การใช้เทคโนโลยีการควบคุมระบบน้ำอัตโนมัติผ่านสมาร์โฟน 30 ชม. https://forms.gle/WmgFGCsBCDLbrXmA6
5.การติดตั้งและบำรุงระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 30 ชม. https://forms.gle/rYnKVsPPsftHwasg9
???รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ???
***สำหรับท่านที่ยื่นความประสงค์สมัครฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวแล้ว เจ้าหน้าที่จะดำเนินการคัดกรองใบสมัครตามรายละเอียดของท่านที่ได้ระบุไว้ในใบสมัคร (ตามลำดับวันเวลา) ซึ่งจะดำเนินการแจ้งประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้ทราบภายหลัง ผ่านทางช่องทางเว็บไซค์และหน้าเพจ facebook ของหน่วยงาน ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.055-428-043 ต่อ 104 ***
 
 สแกน QR Code เพื่อสมัครฝึก