การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอรา จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18 พ.ย. 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอ จ้างเดินสายไฟฟ้าและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 ก.ย. 2564

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

22 ก.ย. 2564

ประกวดราคาจ้าง งานจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด พนักงานดูแลสนามหญ้าต้นไม้และสวนหย่อม พนักงานขับรถยนต์ และพนักงานรักษาความปลอดภัย

9 ก.ย. 2564

จ้างเหมาบริการ แม่บ้าน คนสวน พนักงานขับรถ และพนักงานรักษาความปลอดภัย

13 ก.ย. 2559

ขายทอดตลาด ครุภัณฑ์

1 มิ.ย. 2559