การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ออกพื้นที่ประชาสัมพันธ์ ฝึกอบรมเตรียมเข้าทำงาน หลักสูตร ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์

24 พ.ย. 2564

ออกพื้นที่ประชาสัมพันธ์ ฝึกอบรมเตรียมเข้าทำงาน หลักสูตร ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

23 พ.ย. 2564

นางสาวปราณี แก้วเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ ร่วมจัดรายการ "อสมท.เพื่อชุมชน"

19 พ.ย. 2564

ชี้แจงการดำเนินงานของผู้ขออนุญาตดำเนินการศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

15 พ.ย. 2564

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565

15 พ.ย. 2564

ออกพื้นที่ประชาสัมพันธ์เงินกู้ยืมกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน และสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับภายหลังการกู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

15 พ.ย. 2564

ประชุมเจ้าหน้าที่พื่อถ่ายทอดนโยบายการพัฒนาฝีมือแรงงานและแนวทางการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2565

3 พ.ย. 2564

เข้าให้คำแนะนำ การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา การดูแลผู้สูงอายุ

21 ต.ค. 2564

กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564

21 ต.ค. 2564