การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565

4 ม.ค. 2565

ประสานคณะกรรมการกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ทุเรียนเมืองลับแล เพื่อพิจารณาการจัดทำหลักสูตร

4 ม.ค. 2565

ร่วมบรรยาย โครงการส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานแก่แรงงานนอกระบบและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ในหัวข้อ "การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน"

4 ม.ค. 2565

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ มอบของขวัญปีใหม่ สำหรับนักเดินทางโดยเปิดให้บริการตรวจเช็ครถยนต์ , รถจักรยานยนต์ฟรี

28 ธ.ค. 2564

ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ เพื่อติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงาน

28 ธ.ค. 2564

เข้าให้คำแนะนำและส่งเสริมการเรียนรู้ ตาม พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

28 ธ.ค. 2564

ประชุมชี้แจงผู้อำนวยการโรงเรียนและครูแนะแนวตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับของจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ด้วยโปรแกรม Zoom

14 ธ.ค. 2564

ประสานการฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงาน ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 317 (ตชด.ที่ 317)

26 พ.ย. 2564

เข้าให้คำแนะนำและส่งเสริมการเรียนรู้ ตาม พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

25 พ.ย. 2564