การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และร่วมบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

20 ม.ค. 2566

สาธิต/ฝึกอาชีพอิสระ เนื่องในวันคนพิการสากลจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2565

18 ม.ค. 2566

เพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน "การบังคับ และการซ่อมบำรุงอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน (Drone) เพื่อการเกษตรที่แม่นยำ"

18 ม.ค. 2566

พัฒนาศักยภาพของบุคลากรและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

18 ม.ค. 2566

โครงการบูรณาการภาครัฐและเอกชน ฝึกอบรม หลักสูตร 9 พฤติกรรม 9 สู่ความสำเร็จ รุ่นที่ 2/2566

17 ม.ค. 2566

การประเมินเพื่อรับรองความรู้ความสามารถ

17 ม.ค. 2566

17 มกราคม “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” บิดาแห่งอักษรไทย

17 ม.ค. 2566

การประกอบธุรกิจร้านกาแฟ

10 ม.ค. 2566

งานมหกรรม รวมพลัง สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ 2022

10 ม.ค. 2566