การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าให้คำแนะนำและส่งเสริมการเรียนรู้ ตาม พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

20 ม.ค. 2565

เข้าให้คำแนะนำและส่งเสริมการเรียนรู้ ตาม พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

18 ม.ค. 2565

การประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2565

18 ม.ค. 2565

การดำเนินงานการประกันคุณภาพ ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานงานวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ และ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติเทิดไท้พระบิดามาตรฐานการช่างไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

18 ม.ค. 2565

เข้าให้คำแนะนำและส่งเสริมการเรียนรู้ ตาม พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

18 ม.ค. 2565

การดำเนินงานการประกันคุณภาพ ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานงานวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์

17 ม.ค. 2565

ฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงาน ร่วมจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานตามมาตรา 26 ณ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญธรรมออโต้เซอร์วิส

17 ม.ค. 2565

พิธีวางพวงมาลาและพิธีบวงสรวงสักการะอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก เนื่องในวันเปิดงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี ๒๕๖๕

7 ม.ค. 2565

ประชุมสรุปผลการดำเนินงานและปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565

7 ม.ค. 2565