การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2565

7 มี.ค. 2565

โครงการฝึกอบรม การขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

24 ก.พ. 2565

ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร การประกอบธุรกิจร้านกาแฟ

21 ก.พ. 2565

เข้าศึกษาดูงานในเรื่องการจัดการศึกษาการจัดการอาชีพ

3 ก.พ. 2565

โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0

2 ก.พ. 2565

ชี้แจงโครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูปเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

2 ก.พ. 2565

เข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูปเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์

26 ม.ค. 2565

เข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูปเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์

25 ม.ค. 2565

ฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงาน ดำเนินการประชุมคณะทำงานจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานตามมาตรา26 ครั้งที่2/2565

25 ม.ค. 2565