การแสดงผล

+
-

อบรมฟรี หลักสูตร "Basic Network สำหรับมือใหม่สาย IT"

31 ส.ค. 2566 10:56:35

...

      กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดย DiSDA รวมกับ CIPAT จัดทำหลักสูตร "Basic Network สำหรับมือใหม่สาย IT" ให้ผู้สนใจเข้าฝึกอบรมบน DSD Online Training ได้ด้วยตนเอง

      เริ่มต้นพื้นฐานและเข้าใจการทำงานของระบบเครือข่ายกับหลักสูตร BASIC NETWORK สำหรับมือใหม่สาย IT ฝึกอบรมฟรีได้ตาม QR-CODE หรือ https://onlinetraining.dsd.go.th/