การแสดงผล

+
-

ร่วมกิจกรรมตามโครงการ "สืบสานพระพุทธศาสนา ผู้ว่าพาเข้าวัด ประชารัฐร่วมใจไฝ่ศีล ๕ จังหวัดอุตรดิตถ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566"

24 ส.ค. 2566 10:27:56

...
วันที่ 24 สิงหาคม 2566
            สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ ร่วมกิจกรรมตามโครงการ "สืบสานพระพุทธศาสนา ผู้ว่าพาเข้าวัด ประชารัฐร่วมใจไฝ่ศีล ๕ จังหวัดอุตรดิตถ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566"  โดยนายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธี ณ วัดหน้าพระธาตุ อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์