การแสดงผล

+
-

กิจกรรมออกหน่วย "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์" ประจำเดือน สิงหาคม 2566

24 ส.ค. 2566 10:19:08

...
วันที่ 23 สิงหาคม 2566
               สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ ร่วมกิจกรรมออกหน่วย "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์" ประจำเดือน สิงหาคม 2566 โดยมี นายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธาน ณ วัดห้องสูง หมู่ 3 ต.ชัยจุมพล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์