การแสดงผล

+
-

ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด พนักงานดูแลสนามหญ้าต้นไม้ และสวนหย่อม พนักงานขับรถยนต์ และพนักงานรักษาความปลอดภัย ระยะเวลา 12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

21 ก.พ. 2566

ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด พนักงานดูแลสนามหญ้าต้นไม้ และสวนหย่อม พนักงานขับรถยนต์ และพนักงานรักษาความปลอดภัย ระยะเวลา 12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์แนบ :