การแสดงผล

+
-

การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

3 ก.พ. 2566 00:00:00

...
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย จำนวน 48 คน ระหว่างวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2566 ณ วิทยาลัยการอาชีพพิชัย อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์