การแสดงผล

+
-

สาธิต/ฝึกอาชีพอิสระ เนื่องในวันคนพิการสากลจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2565

18 ม.ค. 2566 16:45:02

...

วันที่ 18 มกราคม 2566


            สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ ร่วมจัดนิทรรศการ (บูธ) และสาธิต/ฝึกอาชีพอิสระให้กับคนพิการและผู้ร่วมงาน เนื่องในวันคนพิการสากลจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2565 โดยมี นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธาน ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์