การแสดงผล

+
-

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา เครื่องเชื่อมทิก ระบบอินเวอร์เตอร์ LCD Full Digital ขนาด 230 แอมป์ และเครื่องเชื่อมมิก/แม๊ก ระบบอินเวอร์เตอร์ LCD Full Digital ขนาด 320 แอมป์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1 ธ.ค. 2565

...
...

ไฟล์แนบ :