การแสดงผล

+
-

พิธีปิดงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ

5 ส.ค. 2565 11:07:00

...
...
...
...
วันที่ 4 สิงหาคม 2565
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ จัดพิธีปิดงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค (กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ) ในสาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ห้องประชุม สำนักงานพัฒาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ โดยมีนายพยงค์ ยาเภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขัน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ และผู้ประกอบการที่สนับสนุนการจัดงานแข่งขัน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดการแข่งขัน พร้อมมอบเหรียญรางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล สำหรับผู้ชนะการแข่งขัน โดยมีเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวนทั้งสิ้น 16 คน และมีผู้ชนะเลิศการแข่งขันเรียงตามลำดับ ดังนี้
1.รางวัลเหรียญทอง
นายสรวิศ ยิ้มเทียน
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก
2.รางวัลเหรียญเงิน
นางสาวนริศรา มีใย
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก
3.รางวัลเหรียญทองแดง
นายปณัฐพร ขันชัยภูมิ
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก ทั้งนี้ ผู้ชนะเลิศการแข่งขันในลำดับที่ 1-3 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ในครั้งนี้ จะได้เป็นตัวแทนกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานระดับชาติ ต่อไป