การแสดงผล

+
-

พิธีเปิดงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค กลุ่มภาคเหนือ สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ

5 ส.ค. 2565 10:59:38

...
...
...
...
...
วันที่ 3 สิงหาคม 2565
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ ดำเนินการจัดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ในสาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ ระหว่างวันที่ 3 – 4 สิงหาคม 2565 โดยมีนายพยงค์ ยาเภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมงานในพิธีเปิดงานแข่งขันดังกล่าว ซึ่งมีเยาวชนเข้าร่วมสมัครการแข่งขัน จำนวนทั้งสิ้น 16 คน และได้รับการสนับสนุนเงินรางวัลผู้ชนะการแข่งขันจากสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์เพิ่มเติม เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่เยาวชนผู้เข้ารับการแข่งขัน ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์