การแสดงผล

+
-

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ ดำเนินการในขั้นตอนที่ 7 ในการนำนักเรียนศึกษาดูงานและรับสมัครฝึกอบรม ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์

21 เม.ย. 2565 14:08:20