การแสดงผล

+
-

ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ด่านตรวจ/จุดตรวจและจุดร่วมบริการ บังคับใช้กฎหมายช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565

18 เม.ย. 2565 09:14:54

...
...
...
...

วันที่ 16 เมษายน 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ด่านตรวจ/จุดตรวจและจุดร่วมบริการ บังคับใช้กฎหมายช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 พื้นที่ด่านตรวจ สามแยกโรงพยาบาลน้ำปาด และด่านตรวจสามแยกแก่งปลาจ้อย อำเภอน้ำปาด พร้อมสอบถามปัญหาอุปสรรคและมอบของเพื่อเป็นกำลังให้ใจผู้ปฎิบัติงานประจำด่าน