การแสดงผล

+
-

เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร

28 มี.ค. 2565 08:32:53

...
...
...
...
วันที่ 25 มีนาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร เพื่อบรรยายสรุปและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อนภาคอุตสาหกรรมการเกษตรและการส่งเสริมอาชีพของผู้ใช้แรงงานภายหลังจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีนายสุเทพ อู่อ้น ประธานคณะกรรมาธิการแรงงานเป็นประธาน ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมทั้งลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหาดไก่ต้อย ผลิตภัณฑ์จำหน่ายเม็ดมะม่วงหินมพานต์ ณ อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์