การแสดงผล

+
-

มอบชุดธารน้ำใจจำนวน 11 ชุด ให้กับผู้เข้ารับการฝึก หลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน สาขาช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก ตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

9 พ.ค. 2567 15:11:34

...

วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 นางสาวสุมา  ชัยลักษณานนท์ ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ และคณะกรรมการสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบชุดธารน้ำใจจำนวน 11 ชุด ให้กับผู้เข้ารับการฝึก หลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน สาขาช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก ตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีนายนพัฐกรณ์ สร้อยมุขถ์ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ วิทยากร และเจ้าหน้าที่ร่วมรับมอบ ณ ห้องประชุมอาคารฝึกอบรม สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์