การแสดงผล

+
-

ร่วมประชุมหารือแนวทางการพัฒนาระบบธนาคารหน่วยกิต(Credit Bank)

9 พ.ค. 2567 15:05:46

...

วันที่ 9 พฤษภาคม 2567  นายธีรเดช ตรีทิพยบุตร ผู้อำนวยการ สนพ.อุตรดิตถ์ พร้อมคณะอาจารย์ ผู้บริหาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ร่วมประชุมหารือแนวทางการพัฒนาระบบธนาคารหน่วยกิต(Credit Bank) ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุม 205 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์