การแสดงผล

+
-

ร่วมกิจกรรมจิตอาสา“เราทำความดี ด้วยหัวใจ”บำเพ็ญสาธารณประโยชน์โบราณสนสถาน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2567

2 เม.ย. 2567 13:41:17

...

วันที่ 2 เมษายน 2567 

                 นายธีรเดช ตรีทิพยบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ มอบหมายให้คณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา“เราทำความดี ด้วยหัวใจ”บำเพ็ญสาธารณประโยชน์โบราณสนสถาน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2567 ที่บริเวณเวียงเจ้าเงาะ ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์   โดยมีนายศิริวัฒน์  บุปผาเจริญ  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีฯ