การแสดงผล

+
-

ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2557 และวันอนุรักษ์มรดกไทย

2 เม.ย. 2567 13:32:50

...
วันที่ 2 เมษายน 2567
              นายธีรเดช ตรีทิพยบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ และเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2557 และวันอนุรักษ์มรดกไทย ด้วยการร่วม พิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตร และพิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคล โดยมีนายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธาน ณ  บริเวณหน้าอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก และสนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหัก ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์