การแสดงผล

+
-

ร่วมงานรัฐพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฏาราชเจ้า และการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ.2567

2 เม.ย. 2567 12:01:15

...
วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2567 
              นายธีรเดช ตรีทิพยบุตร พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมงานรัฐพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฏาราชเจ้า และการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ.2567 โดยมีนายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นประธาน ณ ศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์ ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์