การแสดงผล

+
-

กิจกรรมแนะแนวอาชีพเตรียมความพร้อมด้านแรงงานให้แก่ทหารกองประจำการ สังกัดมณฑลทหารบกที่ 35

21 มี.ค. 2567 16:01:43

...

วันที่ 20 มีนาคม 2567

                สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน และสถานประกอบกิจการภาคเอกชน จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพเตรียมความพร้อมด้านแรงงานให้แก่ทหารกองประจำการ สังกัดมณฑลทหารบกที่ 35 จำนวน 100 นาย  ในการนี้ ได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์สร้างความรับรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและการรับรองความรู้ความสามารถ รวมถึงช่องทางการติดต่อรับบริการของหน่วยงาน เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่กำลังพลที่เป็นทหารกองประจำการก่อนปลดประจำการและกำลังเข้าสู่ตลาดแรงงาน ในช่วงเดือน พฤษภาคม 2567 ให้เป็นแรงงานคุณภาพ ตามนโยบายของกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2567 “ทักษะดี มีงานทำ หลักประกันสังคมเด่น เน้นขับเคลื่อนเศรษฐกิจ” ณ มณฑลทหารบกที่ 35 อำเภอเมืองอุตรดิตถ์จังหวัดอุตรดิตถ์