การแสดงผล

+
-

ฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ CPR ตามระบบประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567

30 พ.ย. 2566 19:32:27

...
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566
                      นายธีรเดช ตรีทิพยบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ CPR ตามระบบประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567 ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่เจ้าหน้าที่และบุคลากรของสำนักงานฯ จำนวน 28 คน ในการให้บริการตามภารกิจด้านการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และการรับรองความรู้ความสามารถได้อย่างปลอดภัย สร้างความมั่นใจแก่ผู้เข้ารับบริการตามแนวทางของระบบประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ณ ห้องประชุมอาคารฝึกอบรม สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์