การแสดงผล

+
-

ร่วมประชุมชี้แจง ผู้อำนวยการโรงเรียนและครูแนะแนว โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

24 พ.ย. 2566 11:13:16

...

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566

                  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ เข้าร่วมประชุมชี้แจง ผู้อำนวยการโรงเรียนและครูแนะแนว โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีนายนพฤทธิ์ ศิริโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมศิลาอาสน์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์