การแสดงผล

+
-

ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด,พนักงานดูแลสนามหญ้าต้นไม้ สวนหย่อม,พนักงานขับรถยนต์ราชการ,และพนักงานรักษาความปลอดภัย ระยะเวลา 6 เดือน(1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2567) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

17 พ.ย. 2566

...
...
...

ไฟล์แนบ :