ไทย

การแสดงผล.

+
-

กำหนดการฝึกอบรม

ลำดับ สาขา ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) รูปแบบ วันเริ่ม
ฝึกอบรม
วันสิ้นสุด
ฝึกอบรม
หน่วยงาน
25 PLC ระดับ 2 30 ปกติ 22 เมษายน 2567 26 เมษายน 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี เต็ม
26 การควบคุมการเชื่อมด้วยหุ่นยนต์ 30 ปกติ 22 เมษายน 2567 26 เมษายน 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี สมัคร
27 ช่างตรวจเช็คระยะรถยนต์(อายุไม่เกิน25ปี) 280 ปกติ 22 เมษายน 2567 14 มิถุนายน 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก เต็ม
28 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 280 ปกติ 22 เมษายน 2567 28 มิถุนายน 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ เต็ม
29 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 30 ปกติ 22 เมษายน 2567 26 เมษายน 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง เต็ม
30 ช่างซ่อมบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ 280 ปกติ 22 เมษายน 2567 21 มิถุนายน 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ สมัคร
31 ช่างซ่อมและบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ 280 ปกติ 22 เมษายน 2567 20 มิถุนายน 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 40 มุกดาหาร เต็ม
32 ช่างเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก(เฉพาะนักเรียนที่จบ ม.3 ที่ไม่ได้เรียนต่ออายุตั้งแต่ 15 - 25 ปี) 560 ปกติ 22 เมษายน 2567 22 สิงหาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี เต็ม
33 การใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการประหยัดพลังงาน 30 ปกติ 22 เมษายน 2567 26 เมษายน 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา เต็ม
34 ช่างตรวจเช็คระยะรถยนต์(รับสมัครผู้มีอายุตั้งแต่ 15 - 25 ปี) 280 ปกติ 22 เมษายน 2567 14 มิถุนายน 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย สมัคร
35 ช่างเครื่องทำความเย็นในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก(นักเรียนยากจนที่จบการศึกษาภาคบังคับหรือเทียบเท่า) 280 ปกติ 22 เมษายน 2567 20 มิถุนายน 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร สมัคร
36 ช่างซ่อมและบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ (อายุไม่เกิน25ปี) 280 ปกติ 22 เมษายน 2567 14 มิถุนายน 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก เต็ม
37 การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยการแปรรูป 30 ปกติ 22 เมษายน 2567 26 เมษายน 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 38 ศรีสะเกษ สมัคร
38 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร(อายุไม่เกิน25ปี) 280 ปกติ 22 เมษายน 2567 14 มิถุนายน 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก เต็ม
39 การออกแบบและติดตั้งระบบควบคุม IoT เพื่อการปลูกพืช 30 ปกติ 22 เมษายน 2567 26 เมษายน 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 38 ศรีสะเกษ เต็ม
40 การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยการแปรรูป(-) 30 ปกติ 22 เมษายน 2567 26 เมษายน 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย เต็ม
41 การทำผ้าบาติก 30 ปกติ 22 เมษายน 2567 26 เมษายน 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร เต็ม
42 ช่างซ่อมและบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ (รับสมัครผู้มีอายุตั้งแต่ 15 - 25 ปี) 280 ปกติ 22 เมษายน 2567 14 มิถุนายน 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย สมัคร
43 ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ 560 ปกติ 22 เมษายน 2567 20 สิงหาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท เต็ม
44 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ(-) 280 ปกติ 23 เมษายน 2567 7 มิถุนายน 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย เต็ม
45 การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือชิ้นงานต่อฟิลเล็ทตามมาตรฐานสากล 18 ปกติ 23 เมษายน 2567 25 เมษายน 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 31 สระแก้ว สมัคร
46 ช่างตรวจเช็คระยะรถยนต์(-) 280 ปกติ 23 เมษายน 2567 7 มิถุนายน 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย เต็ม
47 ภาษาจีนกลางเพื่อการสื่อสาร 30 ปกติ 23 เมษายน 2567 26 เมษายน 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 42 หนองคาย สมัคร
48 การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 30 ปกติ 23 เมษายน 2567 27 เมษายน 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม เต็ม