การแสดงผล

+
-

สมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

ช่างปูกระเบื้องผนังและพื้น

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์