การแสดงผล

+
-

สมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

ผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์