การแสดงผล

+
-

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

บริการประชาชนและสถานประกอบการ