การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

25 ก.ย. 2566

ประกาศเจตนารมณ์ในการส่งเสริมคุณธรรม

25 ก.ย. 2566

ประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต

25 ก.ย. 2566

ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

25 ก.ย. 2566

ประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต

25 ก.ย. 2566

ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

25 ก.ย. 2566

ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

25 ก.ย. 2566

ประกาศเจตนารมณ์ในการส่งเสริมคุณธรรม

25 ก.ย. 2566

วันที่ 24 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายศักดา สีกะมุท นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี นางภารินี หงษ์แพง นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ ร่วมพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้โรงเรียนเกษตรแม่นยำปลอดภัยสำหรับผู้ประกอบการมืออาชีพด้านเกษตรอัจฉริยะ

24 ก.ย. 2566