การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครแรงงานในสถานประกอบกิจการ แรงงานทั่วไป แรงงานใหม่หรือผู้ว่างงานเข้ารับการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือสาขาการใช้สมาร์ทโฟนเพื่อธุรกิจออนไลน์ 30 ชั่วโมง ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2564

11 พ.ย. 2564

รับสมัครฝึกอบรมหลักสูตรอาชีพเสริม 30 ชม. โครงการพัฒนาแรงงานสตรีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 3 รุ่น

11 พ.ย. 2564

ประกาศรับสมัคร เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1

28 ต.ค. 2564

รับสมัครฝึกอบรม สาขา ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก

28 ต.ค. 2564

เปิดรับสมัครฝึกอบรม หลักสูตรช่างติดตั้งฟิล์มกรองแสงกระจกรถยนต์ ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 29 พ.ย. - 2 ธ.ค.2564

19 ต.ค. 2564

วันที่ 8 ตุลาคม 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน บูรณาการร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ลงตรวจกลุ่มแรงงานก่อสร้าง เ

8 ต.ค. 2564

ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้ารับการพัฒนาฝีมือแรงงาน หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม งบประมาณปี พ.ศ.2565

15 ก.ย. 2564

ประกาศ รับสมัครช่างฝีมือและบุคคลทั่วไป เข้าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ งปม.2565

15 ก.ย. 2564

ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้ารับการพัฒนาฝีมือแรงงาน หลักสูตรยกระดับฝีมือ งบประมาณปี พ.ศ.2565

15 ก.ย. 2564