การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครฝึกอบรม แรงงานไทย ญาติในครอบครัว ผู้ได้รับผลกระทบจากการสู้รบ ณ อิสราเอล

21 ต.ค. 2566

รับสมัครฝึกอบรม แรงงานไทย ญาติในครอบครัว ผู้ได้รับผลกระทบจากการสู้รบ ณ อิสราเอล

21 ต.ค. 2566

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นวิทยากรภายนอก สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

20 ต.ค. 2566

กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องใน “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ” ประจำปี พ.ศ. 2566

20 ต.ค. 2566

สพร.18 อุดรธานี ดำเนินการคัดเลือกวิทยากรภายนอก

17 ต.ค. 2566

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราชการ บรมนาถบพิตร

13 ต.ค. 2566

สพร.18 อุดรธานี ดำเนินการคัดเลือกวิทยากรภายนอก

12 ต.ค. 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นวิทยากรภายนอก งปม. 2567

10 ต.ค. 2566

ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

25 ก.ย. 2566