การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี ดำเนินโครงการสัมมนาสิทธิประโยชน์จากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานพ่ยใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ 2565

24 ก.พ. 2565

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี(สพร.18 อุดรธานี)พร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานร่วมกับส่วนราชการในจังหวัดอุดรธานี ออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชนในอำเภอนายูงและพื้นที่ใกล้เคียง

23 ก.พ. 2565

วันที่ 15 ก.พ 65 เวลา 13.30 น. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี ตรวจเยี่ยมแรงงานไต้หวันที่กลับประเทศไทย นายจิระพันธ์ เวียงคำ ณ ตำบลหนองหัวคู อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

15 ก.พ. 2565

นที่ 11 ก.พ. 65 สพร. 18 อุดรธานี มอบเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่ผู้ที่ได้รับการพิจารณา จำนวน 2 แห่ง เป็นเงินจำนวน 84,100 บาท

11 ก.พ. 2565

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวบันฑิตา คล้ายเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม

9 ก.พ. 2565

วันที่ 25 มกราคม 2565 นางสาวบันฑิตา คล้ายเจริญ ผุู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี มอบหมายให้คณะกรรมการจัดวางระบบมาตรฐานการควบคุมภายในและประเมินผลการควบคุมภายใน

25 ม.ค. 2565

17 มกราคม 2565 นางสาวบันฑิตา คล้ายเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี ร่วมพิธี "วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2565"

17 ม.ค. 2565

วันที่ 10 มกราคม 65 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี มอบเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน (ข้อ 8) ให้แก่บริษัท ไทย เดนทัล คลินิก แมนเนจเม้น จำกัด เป็นเงิน 10,000 บาท

10 ม.ค. 2565

วันที่ 28 ธันวาคม 2564 บรรยากาศการเสวนา “การพัฒนาหลักสูตรรองรับการเพิ่มทักษะกำลังแรงงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ” วันที่สองโดยสำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก ซึ่งได้รับเกียรติจากนางสาวบันฑิตา คล้ายเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี

28 ธ.ค. 2564